Govor

Dobro. Hvala kolega Izetbegoviću. Raspravu smo zaključili. Ja sad predlažem sukladno onom našem dogovoru da objedinimo raspravu po ove dvije točke dnevnog reda, da je bilo izvješće i za '19. mogli smo to zajednički objediniti, jer kako smo rasprave vodili, bile su općeg karaktera uglavnom. Što se tiče ove dvojbe jezičkih standarda, oko toga primamo li nešto ili ne primamo k znanju, mi desetke godina već na ovaj način pristupamo svim izvješćima, informacijama, iz velikog broja institucija, pa i danas imamo na dnevnom redu još institucija gdje ćemo se tako ponašati, i u jednom i u drugom Domu. Možemo raspraviti na Kolegiju pa vidjeti kako uskladiti sa zakonom i poslovnicima našima da ubuduće obavimo raspravu, a da nemamo formu izjašnjavanja. Međutim, čim forma izjašnjavanja ima za, protiv i suzdržani, to ćemo danas slijediti, jer ova je sjednica tako dogovorena i zakazana. Stoga vas ja molim sad da se vratimo po dnevnom redu, obzirom da smo objedili, da kažem, raspravu, čini mi se i kvalitetno je napravili. Točka 8. je bila – Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća za 2017. godinu. Glasujemo o tom Izvješću. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala vam lijepo. Nazočno 15 – za niko, protiv 6, suzdržano 9. Federacija BiH – 5 protiv, 5 suzdržanih. Republika Srpska – 1 protiv, 5 suzdržana. Ne postoji opća većina tako da možemo kazati sad ono što je jezično sporno, ovo Izvješće koje smo stvarno danas analizirali u osnovu nije primilo k znanju, pa šta god to značilo u jezičkom smislu riječi. Hvala vam lijepo. Sada prelazimo na točku 9. – Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2018., broj: 01,02-50-18-1726/19 od 30. 9. 2019. Rasprava je okončana. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja na isti način. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za niko, protiv 6, suzdržanih 9. Federacija BiH – 5 protiv, suzdržanih 5. Republika Srpska – 1 protiv, 4 suzdržana. Ne postoji opća većina pa je zaključak sličan točci 8., Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća za 2018. godinu nije primiljeno k znanju. Vama hvala kao izvjestitelju i Vašim suradnicima. Mi prelazimo na narednu točku dnevnog reda točku 10., Ad. 10. Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnositelj: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50- 19-2568/18 od 27. 11. 2018.