Govor

Hvala lijepo kolega Izetbegović. Kako više prijava nema, ja zaključujem raspravu po ovoj točci dnevnog reda. Sada ću zamoliti Vas gospodine Tegeltija, obzirom da se niste obratili na početku, da i taj Vaš uvodni dio i komentar na sve što ste čuli iznesete. Izvolite.