Govor

...nepristrasno, profesionalno, efikasno u Bosni i Hercegovini naravno i nacionalno izbalansirano, a sudije i tužioci trebaju biti ljudi od integriteta, digniteta i povjerenja. Mislim da nažalost postoji konsenzus od običnog čovjeka pa preko domaćih do inostranih eksperata da u našem pravosuđu to nije tako. Ne može se amnestirati neko ko se suprotstavlja provođenju presuda Ustavnog suda. Ne možete imate, evo ovo što danas gospođa Majkić spomenu, talas suđenja za ratne zločine pripadnicima jednog naroda. Pa šta ste radili prije toga? Kakvi su to talasi, ili ste nekoga amnestirali deceniju, dvije ili se sad radi progon. Ne možete imati afere koje se ne raščiste, koje ostanu onako da truju dalje, ovaj, javnost. Kao što rekoh, sve u ovoj zemlji treba biti nacionalno izbalansirano, ne može se desiti da vrh pravosuđa bude bez prestavnika jednog naroda. Nisu valjda nesposobni ljudi iz jednog naroda da budu u vrhu pravosuđa. Tako da, kao što i gospodin Nović reče, pomalo je besmisleno reći da nešto nismo primili k znanju kada nam je već došlo na sto, evo, međutim to je nažalost jedini način da kažemo da se ne slažemo sa stanjem u pravosuđu. Tako da ja insistiram da se danas glasa ma kako to bilo smisleno ili besmisleno, da bi na takav način kao i Predstavnički dom poslali, evo, ovakvu poruku. Da nismo zadovoljni, da stanje treba biti drugačije, da je neophodna jedna jaka reforma pravosuđa.