Govor

Hvala kolega Čolak. Kako nema više prijavljenih za raspravu... Kolega Izetbegović.