Govor

Hvala lijepo predsjedatelju. Prvo da se Vama zahvalim gospodine Tegeltija što ste danas ovdje prisutni. Ja ću zaista probati da u bilo kom smislu ne budem lično i nemojte molim Vas da me tako i shvatite. Zaista sve ovo što su kolegice i kolege rekle, neću da se ponavljam, sa većinom ili sa većim dijelom sadržaja se slažem, pogotovo sa diskusijom gospodina Novića, samo imam tu jednu ispravku krivog navoda o kojoj želim nešto da kažem, a javio sam se prije svega iz razloga da Vama postavim jedno pitanje. Naime, ja sam kao i većina građana u Bosni i Hercegovini, ovo ne govorim u populističkom smislu zaista nezadovoljan jer su rezultati naših sudova i naših tužiteljstava vrlo skromni. Mene su maloprije novinari pitali, između ostalog, ja sam bježao od toga da bilo koga, da izvinite na izrazu, popljujem, ne mogu da shvatim da od '17.-te do ove godine sigurnosne agencije uključujući Tužilaštvo, Tužiteljstvo i Sud i VSTV znači potroše oko 220 miliona KM. Kad uzmete šta su uključujući ovo o čemu je gospodin Nović govorio, koliko je ljudi privedeno, saslušano, procesuirano po osnovu ratnih zločina, terorizma, organizovanog kriminala, o kriminalcima bijelih okovratnika da i ne govorim, o korupciji, o čudima, ovdje nema šta se ne dešava, do situacije da smo nesposobni da riješimo ubistva ova dva momka, ovog Dragičevića i ovog nesretnog Memića, ja to ne mogu da shvatim, znači ne mogu. Moguće da smo gospodin Nović i ja profesionalno frustrirani s obzirom da smo dugo godina radili u tom poslu, pa možda to razumijemo na drugi način, ali Vas molim, šta od Vas mi očekujemo, bar ja? Očekujemo da uspostavite prvo prvo sistem takav odgovornosti da ste zaista neovisni. Ali to ne znači ovo što kolega, između ostalog, Špirić kaže, ko neovisni, ko ne može nam niko ništa, znači ne radi se o tome. Ovdje se radi o tome da smislimo u novijim rješenjima mehanizme pozitivnog političkog uticaja na vaš rad, a ne negativnog. E sad, ispast će da Vas branim, Vi se ovdje nalazite između čekića i nakovnja. U kom smislu? Percepcija javnosti ili građana, govorim evo isključivo o Tužiteljstvu BiH, da svaka politička stranka ima tamo svog tužitelja. To ste mogli da pročitate u desetinama medija, desetinama portala, i zaista je takva situcija neprimjerena. Po meni, gdje treba da radimo u budućnosti? Znači, ja i dalje stojim na stanovištvu iako različite političke partije pogotovo u Zastupničkom domu smatraju, s obzirom da je na određeni način izigran Zakon o VSTV-u, da Zastupnički dom ili Dom naroda treba birati, ne znam, evo, glavnog tužitelja. Ja nisam za to, ja smatram da i dalje vi trebate ostati neovisni i da ste Vi odgovorni ko osoba da se borite za tu neovisnost. To je moje osobno mišljenje, govorim o VSTV-u kao organu. To je prva stvar, druga stvar odgovornost i kolektivna i pojedinačna, treća stvar, kriterij oko izbora ljudi koji rade u bilo kom organu, oni moraju biti pooštreni. Kad vidite statistiku, što reče gospodin Špirić ona je korektna. Izvještaj kao izvještaj, on je ok u tehničkom smislu. Kad vidite koliko je bilo postupaka protiv tužitelja i sudija, tačno da se uplašite. Znači, ovo je jako veliki broj ili veliki procenat da ljudi, da ne kažem rade nezakonito, da čine različite prekršaje, ovdje su čak oni struktuirani pa čak i po određenim kaznenim djelima. Četvrta stvar, znači mi moramo politici omogućiti da napravimo neku korelaciju u, da jednostavno mi radimo sa vama, da mi pomognemo vama, vi pomažete nama, a u konačnici svi ćemo zajedno pomoći građanima Bosne i Hercegovine. U tom smislu gospođa Majkić Vas je pitala, ja bih molio da mi to objasnite s obzirom da su kontradiktorne informacije oko tog famoznog dijaloga o prestruktuiranju ili reformi VSTV-a. On je navodno počeo prije tri godine, pa je ko biva formirana naka radna grupa, da li ona postoji ili ne postoji u okviru Ministarstva pravde, ja zaista ne znam, neću da špekulišem, ali sam čuo iako postoji da se sastala jednom. Na vašoj internet stranici pročitao sam da kod vas postoji Komisija za legistlativu pa Vas molim, znači ako budete govorili da mi odgovorite na pitanje da li se Vi sami bavite izradom novog zakona o VSTV-u? Ako to radite da li to radite sami ili to radite u suradnji sa Ministarstvom pravde, da jednostavno vidimo, ovo što reče gospodin Nović, kako da pokrenemo sve ovo sa mrtve tačke. I da ispravim gospodina Novića, tačno je ovo što ste govorili, ja volim te Vaše narodne izreke o slavi, ali je moguće da ovdje i otac ne valja, jer politika je kreirala takvog stanje da smo ljudima svezali ruke. Ovo što gospodin Špirić kaže, recimo, evo, uzet ću za primjer Tužiteljstvo Kantona Sarajevo, nemoguće je da taj broj tužitelja završe predmete koji oni imaju tamo. Ako im politika ne da novac za to, dzaba, ti će predmeti tamo stajati 10, 15 godina, a onda ih oni selektiraju pa pogotovo ove koji su nosioci raznih političkih funkcija u Bosni i Hercegovini, prvo se ti gurnu u ladicu, ja vam takvih primjera imam na stotine. Šta ću vas zamoliti ? Zaista, evo, možda je ovo dobra prilika da razgovaramo, ovo što neko reče, da otvorimo dijalog i ja se nadam da ćemo u konačnici doći do rješenja s kojim će se prije svega se uspostaviti u Bosni i Hercegovini makar djelić pravde s kojim će svi građani biti zadovoljni. Hvala lijepa.