Govor

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Ova tačka dnevnog reda je tako široka i tako složena da svako ko se uključi da da doprinos u njoj ili da eventualno kritikuje ima pravo i naći će niz argumenata zato što ...., ali isto tako i vjerovatno svako iz svog ugla kad gleda to je argumentacija izuzetno jaka, ali ako gledate s drugih strana isto tako može da neka druga strana, znači mnogo ih je, čak se može desiti da svako ovdje pojedinačno od nas kao delegat ima svoj stav po ovom pitanju. Uopšteno govoreći ima razloga i to jakih razloga da se bude nezadovoljno sa strukturom, načinom, aktivnostima pravosuđa. Domaći organi, ko je god pratio ovu situaciju od, znači od početka reforme, ne mogu biti amnestirani, krivi su, što je kolega već Nović pomenuo, ali po mom shvatanju bar u prvoj fazi, jer sjećam se dobro bio sam u raznim tim mandatima, najodgovornija je međunarodna zajednica koja je naredila, jednostavno donijela i ovakvu je reformu proizvela. Primjera radi, zašto ovo tvrdim, bez obzira da li sjede ovdje ljudi iz međunarodne zajednice, da oni su tada i nije se moglo ništa ni promijeniti. Ja sam bio jedan od sudionika i zašto se javljam danas, koristeći ovdje prisustvo gospodina Tegeltije, predsjednika VSTV-a, ne da govorimo o nekim detaljima ovog Izvještaja, nego jedno konkretno pitanje koje je vrlo duboko, a čini mi se da je 2004. ili 2005. godine oba doma, gdje sam i ja bio jedan od sudionika, usaglasili smo jedno pitanje, a koje se tiče pitanja Distrikta Brčko. Zašto o ovome govorim? Ovdje nas ima 15 delegata, dvojica, Bosić nije o tome pominjao, je iz Distrikta, ja sam iz Brčkog, vi ste svi jednakiji samo nas dvojica nismo jednaki s vama, evo takva je ta reforma pravosuđa. Zašto? Pa zato što svi, a trebali bi biti pred zakonom svi isti, ovdje se radi o školskom slučaju kršenja ljudskih prava određenog broja građana i to ne po nacionalnosti nego građana Distrikta Brčko. Kako? Pa tako što svi i u Federaciji i u Republici Srpskoj, vi imate dvostepenost, da li ga bio općinski, pa kantonalni ili kantonalni pa tako dalje, Vrhovni u Republici Srpskoj takođe, kod nas je ..., i, ali ima nešto što se zove, ako ništa drugo, vanredni pravni lijek Vrhovni sud jedan i drugi i on vrši određene korekcije. Mi u Brčko distriktu nemamo gdje izaći s onog prostora, a zamislite, to je mali prostor, tamo ipak svako svakoga, zatvoren si ako sudije, na kraju krajeva evo svi znamo, sve su to živi ljudi, ako si se zamjerio nekome ti si završio, nemaš izlaska. Jedino šta se dešava, dešava se u slučaju da možeš kroz Ustavni sud BiH kršenje ljudskih prava, konvencije itd. do Strazbura. E sad vas pitam – je li to reforma? To je osnovno kršenje ljudskih prava. I zašto ovo govorim? Iz više aspekata sam o toj reformi da je oslikam i da apelujem i na predsjednika VSTV-a da u budućim reformama proba se naći neko rješenje. Sad u reformama se pominje vrhovni sud da će, međutim i tu ima političkih neslaganja, ali kako god moralo bi se naći neko ... i mi smo to bili dogovorili da promijenimo, oba doma, Krivični zakon tada. Znate ko nas je zaustavio, jer sam iz Brčkog i bio direktno učestvovao u OHR-u, zaustavio nas šef Pravne službe u OHR-u tada, džaba što se dogovorio Parlament. E zato hoću da kažem, ne možemo amnestirati najvećim dijelom krivicu ni međunarodne zajednice, e kasnije se pretvorilo u ono što se ... Da ne bi širio temu, znači smatram ko god kritikuje ovako pravosuđe da je u pravu, ali vrlo je slojevito pitanje. I drugo, pošto sam u više mandata učestvovao u istom, po istom ovom pitanju, ovaj, da li u ovom ili onome parlamentu, ovdje je pomenuto pitanje i od kolege Bosića i od kolege Novića, ali u različitim, pitanje glasanja. Ja stvarno, moram vas priupitati, bez obzira što imam iskustva dosta u ovome, ali sad sam nov ovdje, pa da mi odgovorite. Ja dosad znam koliko sam puta učestvovao da formalno-pravno, formalno-pravno govorim, nikada glasanja nije bilo, naime uvijek ovo je bilo prima se k znanju i to znam obrazloženje u početku OHR davao, nije ga davao VSTV, nego smo mi jednom pokušali i mi smo tražili, mi ćemo glasati pa vi kako god hoćete. Pa da je bilo tumačenje predstavnika OHR-a, ne možete jer to nije, vi utičete na pravosuđe itd. itd. Iz tih razloga možda će mi se pojasniti, formalno-pravno znam ovo da je, e sad kako to onda čujem komisija glasala juče, sad će, kolega Bosić kaže – ja ću glasati protiv, ja sam sad u dilemi uopšte smatrajući da nema glasanja, nego ima rasprave, ima sugestija, a zašto i ne mora se ... po meni glasati. Pa ovaj Dom ima kapacitet, mislim Dom naroda i govorim o Parlamentarnoj skupštini, i Predstavnički dom, ovo danas što govorimo i svaki put što govorimo, trebalo bi da bude vrlo jaka sugestija VSTV-u kako da se ponaša, to je jedan vid. Drugi, ko nama brani, evo, jednom i drugom domu da naša, naš alat je zakonodavstvo, ko nam brani da mijenjamo zakone, usaglašavamo itd. niko. Prema tome, ovaj, ne znam hoće li mi neko, ima li iko da odgovori mi na ovo pitanje, ja znači sam u dilemi oko glasanje, jer do sada mi nismo to radili. Toliko, hvala.