Govor

Hvala Vama, kolega Noviću. Naredni se za raspravu prijavio kolega Jusufović, Munibe izvolite.