Govor

Hvala Vama, kolega Bosić. Naredni se prijavio kolega Sredoje Nović.