Govor

Ja ću vas zamoliti uvažene kolege da zauzmemo svoja mjesta. Broj nazočnih je takav da možemo voditi raspravu i nastavit vođenje rasprave. Nastavljamo na onom dijelu gdje smo zatražili pauzu od sat vremena. Svoju raspravu o objedinjenom izvješću je završila kolegica Majkić, a naredi se prijavio kolega Bosić. Kolega Bosiću, izvolite.