Govor

Hvala Vama kolegice Majkić. Sad ćete mi dopustiti, obzirom da ima više prijava za raspravu da sukladno članku 73. stavak (4) napravimo pauzu i da nastavimo sa ovom raspravom u 12 i 30 točno. Hvala vam.