Govor

Možete i tako, to je do Vas. Hvala Vam lijepo. Otvaram raspravu za točku 8. i točku 9. Za riječ se javila gospođa Dušanka Majkić. Izvolite kolegice Majkić.