Govor

Nema. Hvala lijepo. Riječ dajem podnositelju izvješća ako ima potrebe. Izvolite.