Govor

Nema potrebe. Hvala lijepo. Otvaram raspravu po ovoj točci dnevnog reda ako se neko javlja za riječ. Ne javlja, zaključujemo raspravu. Glasujemo o Izvješću o prestrukturiranjima rashoda institucija Bosne i Hercegovine u okviru proračunskih rashoda za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine. Molim vas pokrenite proceduri glasovanja. Hvala lijepo. Hvala vam. Nazočno 14 – za 8, protiv 1, suzdržano 5. Opća većina postoji, ne postoji entitetska većina. Ok. Idemo u drugi krug. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Nazočno 14 – za 8, protiv 1, suzdržano 5. Federacija BiH – 7 za, 1 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 1 za, 4 suzdržana. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram, Izvješće o prestrukturiranjima rashoda institucija BiH u okviru proračunskih rashoda za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. je usvojen. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku 8. i imamo prvo prijedlog da spojimo izvješća po točci 8. i točci 9. , ako se slažete svi oko toga da vodimo zajedničku raspravu. Ok. Ad. 8. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2017., broj: 01,02-50-19-1942/18 od 27. 8. 2018. I točka devet, Ad. 9. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2018., broj: 01,02-50-18-1726/19 od 30. 9. 2019.