Govor

Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda iz ranijeg saziva. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće i predlaže Domu njegovo usvajanje. Zastupnički dom je na 3. sjednici održanoj 16.01. ove godine usvojio Izvješće. Riječ ponovo daljem predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun, gospođi Dušanki Majkić, ako ima potrebe.