Govor

Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda iz ranijeg saziva. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće i predlaže Domu njegovo usvajanje. Zastupički dom na 3. sjednici održanoj 16.01.2020. usvojilo je Izvješće. Riječ dajem ponovno predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun, gospođi Majkić, ako ima potrebe.