Govor

Hvala Vam lijepo. Zatvaram, odnosno otvaram raspravu vezano za ovo Konsolidirano izvješće. Ima li neko prijavljen za riječ? Nema. Zaključujemo raspravu. Glasujemo o Godišnjem konsolidiranom izvješću unutarnje revizije za 2017. godinu. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočnih 15, 14, isprika 14 - za 12, 2 suzdržana. Federacija BiH – za 7, 2 suzdržana. Republika Srpska – 5, svi za. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram, Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2017. godinu je usvojeno. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku šest današnjeg dnevnog reda, Ad. 6. Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, materijal Ministarstva financija i trezora BiH broj: 01,02,03-16-1-1330/18 od 31.05.2018.