Govor

Hvala Vam lijepo. Riječ dajem podnositelju Izvješća ako ima potrebe.