Govor

Dobili ste Mišljenje Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda iz ranijeg saziva. Povjerenstvo je prihvatilo Izvješće i predlaže Domu njegovo usvajanje. Zastupnički dom je na 3. sjednici održanoj 16.01.2020. usvojilo Izvješće. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun ako ima potrebe.