Govor

Hvala Vama. Obzirom da nema više prijavljenih za raspravu, zaključujemo raspravu. Kako je Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda nije prihvatilo načela Prijedloga zakona, glasujemo prvo o Mišljenju Ustavnopravnog povjerenstva. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja, znači glasujemo prvo o Mišljenju Povjerenstva. Hvala. Nazočno 15 – za 9, protiv 5, 1 suzdržan. Federacija BiH 4 za, 5 protiv, 1 suzdržan. Republika Srpska – 5 za. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram, Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH je usvojeno. Kako je člankom 104. stavak (2) Poslovnika Doma naroda predviđeno, ako Dom naroda prihvati Mišljenje Ustavnopravnog povjerenstva iz stavka (1) ovog članka, predloženi zakon smatra se odbijenim. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku pet, Ad. 5. Godišnje konsolidirano izvješće unutarnje revizije za 2017. godinu, materijal Ministarstva financija i trezora BiH, broj: 01,02,03-16-1-1329/18 od 31.5.2018.