Govor

Nema. Riječ dajem predlagatelju Zakona, ako ima potrebe. Kolega Bećirović, izvolite.