Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona, člankom 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja, načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora i Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda. Zakonodavno- pravni sektor utvrdio je da je Prijedlog zakona usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda i Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda konstatiralo je da Prijedlog zakona usuglašen sa Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine, ali nije prihvatljiv, ali nisu prihvatljiva načela Prijedloga zakona. Riječ dajem predsjedatelju Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, gospodinu Bariši Čolaku, ako ima potrebe.