Govor

Nema potrebe, hvala lijepo. Otvaram raspravu. Javlja li se netko za riječ? Ima li potrebe u ime predlagatelja Zakona neko da se javi za riječ? Nema, hvala vam lijepo. Za raspravu se niko ne prijavljuje. Hvala vam lijepo. Zatvaram raspravu. Glasujemo o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine u prvom čitanju. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala lijepo. Nazočno 15 – svi za. Federacija BiH – 10 svi za, a Republika Srpska – 5 svi za. Postoji opća, entitetska većina. Konstatiram Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine je usvojen u prvom čitanju. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku četiri današnjeg dnevnog reda, Ad. 4. Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: izaslanik Denis Bećirović, zakon broj: 02-02-1-1810/19 od 15.10.2019.