Govor

Ovo je prvo čitanje Prijedloga zakona od članka 103. Poslovnika, prvo se vodi rasprava o potrebi donošenja i načelima na kojima je Prijedlog zakona utemeljen. Dobili ste Mišljenje Zakonodavno-pravnog sektora, Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda, Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, želimo napomenuti da su navedena mišljenja dana i dostavljena u prošlom sazivu. Zakonodavno-pravno povjerenstvo(?) je utvrdilo da Prijedlog zakona nije usklađen sa odredbama članka 95. Poslovnika Doma naroda, a svojom je strukturom, oblikom i stilom usklađen sa Jedinstvenim pravilima za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine. Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda utvrdilo je da je Prijedlog zakona usuglašen sa Ustavom i pravnim sustavom Bosne i Hercegovine. Povjerenstvo za financije i proračun Doma naroda podržalo je nečela Prijedloga zakona. Riječ dajem gospođi Dušanki Majkić, predsjedateljici Povjerenstva za financije i proračun Doma naroda, ako ima potrebe.