Govor

Hvala Vama. Ovim smo iscrpili rasprave, ja prijava ne vidim, evo sačekaću još jedan minut da ne ispadne da to idemo brzo. Hvala lijepo, zaključujemo raspravu. Glasujemo o Prijedlogu zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona BiH po žurnom postupku, sukladno članku 124. Poslovnika Doma naroda. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Glasujemo o zakonu, Prijedlogu zakona. Hvala lijepo. Nazočno 15 – za 6, protiv 9. Federacija BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 5 protiv. Nema opće, ne postoji opća većina. Konstatiram Zakon o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona BiH nije usvojen. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku tri današnjeg dnevnog reda, Ad. 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-205/18 od 26.03.2018.