Govor

Hvala Vama, kolegice Majkić. Da se vratimo sad na proceduru, ako bilo ko želi da se uključi u raspravu oko procedure, sad je to prigoda. Ako se niko ne javlja, kao što se ne javlja, ja zaključujem raspravu. Molim vas da prvo glasujemo o proceduri, dakle o tome hoćemo li Prijedlog zakona razmatrati po žurnom postupku, u skladu sa člankom 124. Poslovnika Doma naroda. Molim vas pokrenite proceduru.