Govor

Hvala kolega Bećiroviću. Niste poslušali sugestiju, pa onda i kolegica Majkić, izvolite.