Govor

Hvala Vama. Saćemo se morati malo vratiti u okvire Poslovnika zbog, prije svega, potrebe da utvrdimo procedure, status ovog Zakona, kako ste Vi kolegice Majkić kazali u početku, pa ćemo se onda vratiti, neće to ništa naškoditi da raspravu završimo, pa i ove vaše i prijavu gospodina Bećirovića za ispravku krivog navoda i Vašu kao takvu. Znači, molim vas da se vratimo sukladno članku 124. Poslovnika. Ima li potrebe za raspravu oko procedure žurnosti raspravljanja ovog Zakona? Ako oko toga nema prijave, da idemo na proceduru glasovanja, pa da iza toga nastavimo raspravu. Kolega Bećirović, izvolite.