Govor

... tvrdnja da se sudi srpskom narodu, niko ne može suditi jednom narodu, može se suditi samo zločincima, jel'. Zatim, da se sužava prostor za one koji se brane na način što će im se zabraniti negiranje genocida. Je li moguće da će se ljudi braniti na način da negiraju presude Haškog tribunala i da negiraju genocid? Je li moguće da će se braniti na takav način što će negirati genocid? Zatim, pomenuli ste masovno, da je krenuo jedan talas masovnih suđenja za zločine nad Srbima. Hvala Bogu da nije bilo masivnih zločina nad Srbima, jer evo šta ćete, šta će se uskoro utvrditi. Dakle, kad se osude eventualno svi oni, u ovome talasu koji Vi sad pominjete, kad sve to saberete žrtve, to neće biti jednako jednom danu zločina koji se desio u Srebrenici. Dakle, Srbi treba da budu zahvalni na toj činjenici. Kad se, u ratovima se dešavaju zločini, al' kada se, dakle, svi ovi zločini saberu i žrtve njihove, u jednom danu u Srebrenici je više ubijeno ljudi. I konačno, istorija nije rekla sve što treba da kaže o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, rekli su sudovi, rekli su međunarodni sudovi na bazi hiljada dana svjedočenja i desetina hiljada dokumenata koje su uzeli u obzir. Ne trebamo čekati, dakle, presude istorije, imamo presude sudova, njih treba poštovati i o tome i govori Vijeće Evrope. Negirati, relativizirati zločine, slaviti zločince, dodjeljivati odlikovanja i nagrade zločincima je apsolutno jedna anticivilizacijska stvar. Hvala vam.