Govor

Poštovani predsjedavajući, cijenjene koleginice i kolege. Ja bi prvo htjela pitati, je li mi sad raspravljamo o proceduri, je li govorimo o hitnoj proceduri ili govorimo o Zakonu?