Govor

Gospodine predsjedavajući, cijenjene koleginice i kolege. Iako je riječ o izmjenama dva člana Krivičnog zakona BiH moram istaći da je riječ o veoma važnom Prijedlogu zakona našeg kolege Miletića i da je danas Dom naroda Parlamentarne skupštine i svi delegati u Domu naroda na jednom velikom ispitu. Ispitu i pred domaćom i pred međunarodnom javnošću. Želim vrlo jasno reći i javno ovdje reći, da apsolutno podržavam ovakav prijedlog izmjena. Mislim da je ovo zakon, ne za prošlost, ne ne i za sadašnjost, već jedan zakon za budućnost, za sigurnost svih građana i naroda u našoj državi. Moram istaći da je i Zakon potpuno u skladu sa Ustavom BiH, sa konvencijama, koje su sastavni dio Ustava, posebno sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda. Ovaj Zakon regulira pitanje zabrane mržnje, izazivanje nacionalne, rasne i vjerske i svake druge mržnje u Bosni i Hercegovini, što su vrlo opasne pojave u našoj državi. Također govori o tome da treba prekinuti sa praksom nagrađivanja i odlikovanja presuđenih ratnih zločinaca. Mi bez takvih zakonskih rješenja ne možemo krenuti prema evroatlanskim integracijama. Zato danas i treba da podržimo jedan ovakav Zakon. Na kraju krajeva, s tim da i završim, postavljam pitanje svima u Domu naroda – Šta je alternativa ovakvim zakonskim rješenjima? Alternativa, nažalost, jeste da imamo i dalje divljanje mržnje, nekažnjeno izazivanje nacionalne, vjerske i druge mrženje u Bosni i Hercegovini, da imamo zbog toga nesigurnost svih građana i svih naroda u Bosni i Hercegovini, a ja vjerujem da to zaista nije u istinskom interesu nikoga u ovoj zemlji. Stoga evo, također, pozivam da podržimo ovaj prijedlog kolege Miletića.