Govor

Hvala Vama, kolega Miletiću. Otvaram raspravu. Tko se javlja za riječ? Prvi se prijavio kolega Bećirović. Izvolite kolega Bećiroviću.