Govor

Otvaram raspravu po ovom pitanju. Kako se niko nije prijavio za riječ, zaključujem raspravu. Glasujmo o Zapisniku 3. žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Molim vas pokrenite proceduru glasovanja. Hvala. Nazočno 15 – 15 za. Federacija BiH – 10 svi za, Republika Srpska – 5 svi za. Postoji opća, postoji entitetska većina. Konstatiram da je usvojen Zapisnik 3. žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku dva današnjeg dnevnog reda, Ad. 2. Zahtjev izaslanika Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, u skladu sa člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj:02-02-1-1155/19 od 08.07.2019.