Govor

Hvala Vama. Jednako kao i za predposljednje postavljeno pitanje, sukladno članku 157. na narednoj sjednici kao budu odgovori na usmeno postavljena pitanja, dobit ćete odgovor na ovo pitanje. Ali evo, i sukladno ovom Vašem zahtjevu, u pisanoj formi neka Vam se dostavi odgovor i za ostala pitanja. Time smo iscrpili ovaj dio izaslaničkih pitanja. Hvala lijepo. Za 4. sjednicu predlažem sljedeći izmjenjeni Dnevni red 1. Usvajanje Zapisnika 3. žurne sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 2. Zahtjev izaslanika Zlatka Miletića za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopunama Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine po žurnom postupku, u skladu s člankom 124. Poslovnika Doma naroda, broj: 02-02-1-1155/19 od 08.07.2019.; 3. Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, zakon broj: 02-02-1-205/18 od 26.03.2018.; 4. Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (prvo čitanje), predlagatelj: izaslanik Denis Bećirović, zakon broj: 02-02-1-1810/19 od 15.10.2019. s mišljenjem Ustavnopravnog povjerenstva Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH; 5. Godišnje konsolidirano izvješće unutanje revizije za 2017., materijal Ministarstva financija i trezora BiH, broj: 01,02,03-16-1-1329/18 od 31.05.2018.; 6. Konsolidirano izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, materijal Ministarstva financija i trezora BiH broj: 01,02,03-16-1-1330/18 od 31.05.2018.; 7. Izvješće o prestrukturiranjima rashoda institucija BiH u okviru proračunskih rashoda za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. 2017., materijal Ministarstva financija i trezora BiH, broj: 01,02,03,01/14-16-1-1114/18 od 07.05.2018.; 8. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2017., broj: 01,02- 50-19-1942/18 od 27.08.2018.; 9. Godišnje izvješće Visokog sudbenog i tužiteljskog vijeća BiH za 2018., broj: 01,02- 50-18-1726/19 od 30.09.2019.; 10. Izvješće o primjeni Jedinstvenih pravila za izradbu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine, podnositelj: Ministarstvo pravde BiH, broj: 01,02-50-19- 2568/18 od 27.11.2018.; 11. Specijalno izvješće o izgledu, uporabi i zaštiti državnih, odnosno službenih obilježja/znakovlja u Bosni i Hercegovini, podnositelj: Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, broj: 01-50-19-49/19 od 03.01.2019.; 12. Izvješće o radu Pravobraniteljstva Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, broj: 01,02-50-18-1532/19 od 26.08.2019.; 13. Izvješće o provođenju Općih izbora 2018. i Izvješće o provedbi zakona iz nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva BiH u 2018. godini, podnositelj: Središnje izborno povjerenstvo BiH, broj: 01,02-50-18-1741/19 od 02.10.2019.; 14. Informacija o stanju javne zaduženosti Bosne i Hercegovine na dan 31.12.2017., materijal Vijeća ministara BiH, broj: 01,02-16-1-2627/17 od 29.05.2018.; 15. Imenovanje tri člana iz Doma naroda u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1- 2015/17 od 09.08.2017. i 26.09.2017.); 16. Imenovanje tri člana iz Doma naroda u Zajedničko povjerenstvo obaju domova za postizanje istovjetnog teksta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH (predlagatelj: Vijeće ministara BiH, zakon broj: 01,02-02-1- 377/18 od 27.02.2018.); 17. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 120 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi amandmane na Ustav Bosne i Hercegovine kojima se osigurava potpuna i dosljedna implementacija četiri presude Europskog suda za ljudska prava u predmetima Sejdić i Finci, Azra Zornić, Ilijaz Pilav i Samir Šlaku”, broj: 02-50-6-1781/19 od 09.10.2019.; 18. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi informaciju o usklađivanju nastavnih planpova i programa bh. entiteta Republika Srpska i Srbije, s posebnim osvrtom na usklađenost ovih planova i programa s Okvirnim zakonom o osnovnom i srednjem obrazovanju u Bosni i Hercegovini“, broj: 02-50-6-1962/19 od 12.11.2019.; 19. Izaslanička inicijativa Denisa Bećirovića koja glasi: „Podnosim izaslaničku inicijativu kojom se zadužuje Vijeće ministara BiH da, najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja ove inicijative u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, pripremi i u parlamentarnu proceduru dostavi izmjene relevantnog zakonodavstva s ciljem provođenja presude Europskog suda za ljudska prava po tužbi Irme Baralija protiv države Bosne i Hercegovine zbog neodržavanja izbora u Gradu Mostaru“, broj: 02-50-6-2020/19 od 20.11.2019.; 20. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o imenovanju članova stalnih povjerenstava Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predlagatelj: Klub izaslanika bošnjačkog naroda, broj: 02-50-8-2161/19 od 16.01.2020.; 21. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o grantu (Koridor Vc u RS-u – Dio 1) između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj, nadležnost: Ministarstvo financija i trezora BiH, broj: 01,02-05-2-2188/19 od 19.12.2019.; 22. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Konvencije o međunarodnim pravilima za sprječavanje sudara na moru 1972 (COLREGs), nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-05-2-2086/18 od 14.09.2018.; 23. Davanje suglasnosti za ratifikaciju akata Svjetske poštanske unije koji su usvojeni na 26. kongresu održanom 2016. godine u Istanbulu, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-05-2-2087/18 od 14.09.2018.; 24. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola uz Konvenciju o Ugovoru o međunarodnom cestovnom prijevozu robe (CMR), Ženeva, 19. svibnja 1956. godine, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-21-1- 195/19 od 23.01.2019.; 25. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o načelima kojima se uređuje djelovanje zemalja u istraživanju i korištenju svemira, uključujući i Mjesec i druga nebeska tijela, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-21-1- 1589/19 od 06.09.2019.; 26. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o zračnom prometu između i izvan njihovih teritorija, nadležnost: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, broj: 01,02-21-1-1903/19 od 31.10.2019.; 27. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola broj 15 uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, nadležnost: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-05-2-2092/18 od 14.09.2018.; 28. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola broj 16 uz Europsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, nadležnost: Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 01,02-05-2-2093/18 od 14.09.2018.; 29. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna Konvencije o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja – Konvencija iz Barcelone, nadležnost: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-21-1-196/19 od 23.01.2019.; 30. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Ugovora o slobodnoj trgovini između Bosne i Hercegovine i Republike Turske, nadležnost: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, broj: 01,02-21-1-1767/19 od 07.10.2019.; 31. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Francuske u području kinematografske koprodukcije, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-05-2- 2553/18 od 27.11.2018.; 32. Davanje suglasnosti za ratifikaciju produljenja važenja Protokola između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Slovenije o suradnji u području obrazovanja, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-05-2- 2715/18 od 10.12.2018.; 33. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti i Administrativnog sporazuma o provedbi Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske Konfederacije o socijalnoj sigurnosti, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21- 1-148/19 od 17.01.2019.; 34. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna Aneksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacijskim ispravama pomoraca (revidirana) broj 185 iz 2003. godine, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-812/19 od 16.04.2019.; 35. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim kaznenim djelima koja predstavljaju prijetnju za javno zdravlje, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1- 1768/19 od 07.10.2019.; 36. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Izmjena i dopuna iz 2018. godine Kodeksa Konvencije Međunarodne organizacije rada o radu na moru (MLC) iz 2006. godine, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-1769/19 od 07.10.2019.; 37. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Protokola o određivanju tromeđne granične točke između Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije, nadležnost: Ministarstvo civilnih poslova BiH, broj: 01,02-21-1-1972/19 od 12.11.2019.; 38. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Savezne vlade Austrije o razmjeni i međusobnoj zaštiti klasificiranih podataka, nadležnost: Ministarstvo sigurnosti BiH, broj: 01,02-21-1-1462/19 od 08.08.2019.; 39. Davanje suglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o vojno-financijskoj suradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske i Provedbenog protokola u vezi s financijskom pomoći između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Turske, nadležnost: Ministarstvo obrane BiH, broj: 01,02-21-1-1724/19 od 30.09.2019. Evo, ovaj usuglašeni izmjenjeni dnevni red Kolegija Doma naroda kojeg ste dobili. Kako se niko nije javio za riječ, zaključujemo raspravu o dnevnom redu. Oprostite, javio se kolega Miletić. Kolega Miletiću izvolite.