Govor

Naravno, dajte vi, uzmite, onda se uključite. Samo mikrofon uključite kolega Izetbegović. Izvolite. Je li to to?