Govor

Ova delegacija RAK-a je bila malo brojnija, ali oni su posebno pravno lice, nek oni o svojim troškovima.