Govor

Zahvaljujem predsjedavajući. Ovaj odgovor ima dva dijela, jedan dio se odnosi na uposlenike Ministarstva,a drugi dio na uposlenike Regulatorne agencije za komunikacije i oni su odgovorni za upravljanje svojim finansijskim sredstvima i svojim troškovima. Po ovlaštenju ministra želim prije svega napomenuti da se ovo putovanje desilo prije imenovanja aktulenog ministra u Ministarstvu prometa i komunikacija, dakle za vrijeme prethodnih. Odgovor ću pročitati u cjelini, ovaj, da bude precizan – u okviru predmetnog službenog putovanja predstavnika Ministarstva prometa i komunikacija prisustvovali su Konferenciji u svojstvu zamjenice šefa delegacije Bosne i Hercegovine u periodu od 27. 10. do 1. 11. 2019. godine. U okviru boravka predstavnica Ministarstva je prisustvovala ceremoniji službenog otvaranja Konferencije i na više konferencijskih panela po različitim temama. Predstavnik Ministarstva u svojstvu šefa delegacije u periodu od 06.11. do 24.11. učestvovao je na Konferenciji na više panela po različitim tačkama i potpisao je i završna akta Konferencije i prisustvovao je ceremoniji službenog zatvaranja Konferencije. Finansijski izdaci za aviokarte, smještaj, taxi prevoz u povratku od hotela do aerodroma i dnevnice su na teret Ministarstva, dok je prevoz u dolasku od aerodroma do hotela bio u organizaciji ITU-a. Putni troškovi članova delegacije Ministastva koji su učestvovali na Konferenciji u Šarm el Šeiku su ukupno 7.403 KM, troškovi aviokarata su 3.500KM, nešto malo jače, troškvi smještaja 2.600 KM, troškovi dnevnica 1.100, ostali troškovi 55 KM. Konferencija se održava kontinutirano svake četri godine, traju po 30 dana i imaju radnokonsultivni karakter, a na kraju konferencije se potpisuju završni akti. U toku trajanja konferencije država članica ITU-a ima obavezu obezbijediti kontinuirano prisustvo predstavnika iz nadležnog ministarstva i regulatora za radiofrekvenciju. Dakle, ovaj saziv Ministarstva će izanalizirati i ovo putovanje i ukoliko uoči prakse koje ne treba dalje primjenjivati, to neće biti praksa, ali trebamo naglasati da učešće naših ministarstava u međunarodnim tijelima je ipak obavezno i korisno za državu. Hvala lijepo.