Govor

Hvala gospodine predsjedavajući. Uvažene koleginice i kolege delegati, poštovani prisutni na ovoj sjednici. Moje pitanje je upućeno Savjetu ministara i odnosi se na to – Da li je tačno da je na Svjetskoj konferenciji o radiokomunikacijama koja se održala prošle godine u decembru u Egiptu, tačnije Šarm el Šeiku u trajanju od sedam danas prisustvovalo 16 službenika Regulatorne agencije za komunikacije i dva predstavnika Ministarstva komunikacija i transporta u Savjetu ministara BiH? Obzirom da troškove prevoza snosile su u ime prisutnih, dakle, institucije koje su ih uputile, želim jasnu informaciju, koliko je, tačnu informaciju, koliko je tačno sredstava koštalo učešće ovog jako velikog broja i vjerovatno u odnosu na veličinu Bosne i Hercegovine i njenu ekonomsku moć, najveće delegacije na ovoj Konferenciji ako bi se kompariralo s tim? Koliki su bili ovi troškovi i na koji način se pravda ovakav način trošenja javnih sredstava obzirom da korištenje radiofrekventnog spektra definisano je međunarodnim pravnim aktima, a ne u ovolikom broju prisutnih na Konferenciji? Hvala vam lijepo.