Govor

Hvala Vam kolega Bećiroviću. Evo, napomena još jednom, možda sam to trebao u početku i kazati, dvije minute je predviđeno za vaša usmena pitanja, a evo, svako probije po jedno pola minute. Zbog toga sam više naglasio ovako. Vi ste naglasili ono što ste željeli. Obzirom da nemamo predsjedavajućeg Vijeća ministara ovdje, upravo sukladno članku 157. Poslovnika, na prvoj narednoj sjednici kad su predviđena usmena pitanja predsjedavajući će biti i odgovoriti na vaša pitanja. Hvala Vam lijepo. Riječ dajem izaslaniku Lazaru Prodanoviću.