Govor

Gospodine predsjedavajući ja ću završiti svoje izlaganje, ali evo, uputit ću Vam sada zaista jednu iskrenu molbu, kao što koristite Poslovnik da pratite dužinu naših izlaganja, molim Vas koristite Poslovnik principijelno i konzistentno od početka do kraja tako da omogućite sve ono što Poslovnik propisuje kako bi mogli raditi u skladu sa tim Poslovnikom.