Govor

Pa znam ali prekršili ste ga, flagrantno. Ali evo, iako nema predsjedavajućeg barem ću iskoristiti priliku i tražit ću da odgovor dostavi u pisanoj formi. Moje pitanje glasi, predsjedavajućem Vijeća ministra i Vijeću ministara BiH – Šta su konkretno dosada preduzeli i šta će preduzeti s ciljem donošenja Zakona o zabrani negiranja i poricanja počinjenog genocida? Mislim da u ovoj godini kada se obilježava 25. godišnjica genocida, da definitivno moramo donijeti takav zakon. U skladu sa Dejtonskim mirovnim sporazumom i Ustavom mi to možemo učiniti na dva načina. Jedan je ovdje u Parlamentarnoj skupštini BiH i treba da znamo da li je to moguće uraditi. Ako nije moguće na takav način, ima i drugi način koji je propisan Dejtonskim mirovnim sporazumom. Imamo vrlo jasne greške ...