Govor

Gospodine predsjedavajući, dame i gospodo. Možda bi prvo trebalo uzeti dvije minute pa ukazati da nažalost ni ovu tačku dnevnog reda nismo počeli sa onim što propisuje Poslovnik o radu Doma naroda. Ne samo danas da je bio dužan ovdje da bude predsjedavajući Vijeća ministara, već u Poslovniku precizno stoji da tu treba da bude najmanje polovina članova Vijeća ministara BiH. Od Vas gospodine predsjedavajući očekujem da nas obavjestite da li su ispunjeni preduslovi za jednu ovakvu tačku dnevnog reda. Moje pitanje, također, je adresirano na predsjedavajućeg Vijeća ministara, ali njega nema ovdje. Sad se postavlja pitanje kako realizirati tu tačku dnevnog reda.