Govor

Hvala lijepo zamjeničke ministra. Je li izaslanik zadovoljan dobivenim odgovorom? Gospodine Bosiću izvolite.