Govor

Hvala predsjedavajući. Ja sam postavio pitanje Ministarstvu komunikacija i transporta BiH, konkretno ministaru Mitroviću – Na osnovu kojih procjena i dokumenata ministar Mitorović u izjavi za Dnevni avaz od 02.01.2020. favorizuje Koridor Vc u odnosu na ostale projekte putne infrastrukture u Bosni i Hercegovini, a prije svega autoput Sarajevo-Beograd? Da li to znači nastavak politike SNSD-a koji je bio protiv Deklaracije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH o trasi autoputa Beograd-Sarajevo preko Brčkog i Bijeljine koja treba da poveže najveći dio Republike Srpske i najveći dio Bosne i Hercegovine sa Srbijom i istokom Evrope? Na osnovu koje procjene ministar Mitrović tvrdi da je bitno da se Vc što prije završi, a da je projekat povezivanja sa Beogradom samo povezivanje sa susjednom zemljom?