Govor

Dame i gospodo izaslanici, uvaženi gosti, srdačno vas pozdravljam. Zamoljavam da zauzmete svoja mjesta i otvaram 4. sjednicu Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH. Na sjednicu su pozvani i svi redoviti naši gosti. Nažalost, u isto vrijeme sa našom sjednicom održava se i sjednica Vijeća ministara, tako predsjedatelja i članove Vijeća ministara danas nemamo ovdje, pozvani su i predstavnici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Institucije ombudsmena za ljudska prava, pravobranitelja Bosne i Hercegovine, Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća BiH, te predstavnici međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini koji redovito prate rad našega Doma. Sjednici je nazočno 15 izaslanika, 5 iz bošnjačkog naroda, 5 iz hrvatskog naroda, 5 iz srpskog naroda. Kao što vam je naznačeno u pozivu za sjednicu, u skladu sa člankom 155. Poslovnika na početku današnje sjednice, a prije rasprave o dnevnom redu izaslanicima će biti omogućeno postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Podsjećam da su vam zajedno sa pozivom za 4. sjednicu Doma naroda upućeni i dopisi u vezi sa procedurom postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku. Navedeni dopis odnosno obavijest o mogućnosti postavljanja izaslaničkih pitanja u usmenom obliku na 4. sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH također je upućen predsjedatelju Vijeća ministara BiH, Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH. U skladu sa člankom 156. stavak (1) Poslovnika najavu za postavljanje izaslaničkih pitanja u usmenom obliku dostavili su: izaslanik Mladen Bosić za Vijeće ministara BiH, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, izaslanik Denis Bećirović za predsjedatelja Vijeća ministara BiH, gospodina Zorana Tegeltiju, izaslanik Lazar Prodanović za Vijeće ministara BiH. Izaslanik Zlatko Miletić postavio 3 izaslanička pitanja naslovljena na Vijeće ministara BiH, Ministarstvo financija i trezora BiH, Ministarstvo civilnih poslova BiH. Imenovani nije precizirao da želi usmeno postaviti i dobiti usmeni odgovor za jedno od postavljenih pitanja na ovoj sjednici Doma naroda, već je ostavio mogućnost dostavljanja odgovora u pisanom ili usmenom obliku. Ukoliko izaslanik Zlatko Miletić želi postaviti jedno usmeno pitanje od ova tri, ostaje mogućnost da to učini sada na početku sjednice. U skladu sa člankom 156. stavak (2) Poslovnika ove najave dostavljene su predsjedatelju Vijeća ministara BiH i onom članu Vijeća ministara za koji se pitanje odnosi. Želim vas podsjetiti i na to da smo uputili obavijest Javnom radiotelevizijskom servisu BiH radi osiguranja izravnog televizijskog prijenosa ovog dijela sjednice u skladu sa člankom 155. stavak (1) Poslovnika. Sada možemo započeti postavljanje usmenih izaslaničkih pitanja i davanje odgovora. Riječ dajem izaslaniku Mladenu Bosiću.