Govor

Molim vas, evo još jednom da ponovim proceduru glasovanja. Kolege, ja ću vas zamoliti, evo već je osma sekunda prema kraju, pokušajte glasovati. Hvala lijepo. Ima li potrebe za ponavljanjem više? Nema. Hvala vam. Nazočno 14 – za 6, protiv 8. Federacija BiH – 6 za, Republika Srpska – 4 protiv. Oprostite, Federacije BiH – 6 za, 4 protiv. Republika Srpska – 4 protiv. Nema opće većine. Konstatiram, izaslanička inicijativa kolege Miletića nije usvojena. Hvala vam lijepo. Prelazimo na točku devet današnjeg dnevnog reda, Ad. 9. Prijedlog odluke o imenovanju članova Parlamentarne skupštine BiH u Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje između Parlamentarne skupštine BiH i Europskog parlamenta, dostavljen od Zajedničkog kolegija obaju domova Parlamentarne skupštine BiH