Govor

Pa ja mislim da treba shvatiti kontekst u kojem mi djelujemo ovdje u Domu naroda, a kontekst je takav da iz sjednice u sjednicu, evo već druga godina u ovom mandatu, padaju svi mogući prijedlozi, ne samo od kolege Miletića, od Bećirovića, evo Zvizdić je imao prijedlog o PDV-u, pao, padaju zakoniski prijedlozi, sve živo se obara, u takvom jednom kontekstu i takvoj atmosferi napraviti jedan presedan pa barem na ovom pitanju pokazati jedan pozitivan signal, ja mislim da je to u redu. Nije niko rekao i to je krivi navod, da ga ne zanimaju niže razine vlasti. Ja sam isključivo govorio o tome da je ovo konkretan prijedlog koji se našao na dnevnom redu Parlamentarne skupštine BiH, kao što ću podržati i svaki drugi prijedlog koji znači korak naprijed u rješavanju bilo kojeg problema u BiH.