Govor

Hvala. Kolega Bećirović, izvolite. Drugi ispravak krivog navoda.