Govor

Hvala lijepo. Tačno je ako mi gledamo poslovnički, kolega Bećiroviću, da mi možemo poslovnički utopiti šta god hoćemo, možemo sad o Marsu, Jupiteru i ostalim uputiti u proceduru i reći da je to sve legalistički, jeste, ali ovo su stvari vrlo suptilne, ovim ljudima treba pomoći i treba naći način kako im pomoći, a ne zato što je to eto legalistički, ne ..., da li je ova ili ona politička stranka. Ja sam ovo napomenuto samo radi drugih koji ne znaju ko je u vlasti, zato sam pomenuo, Vi ste kasnije izašli. Jer je sramota ipak tih vlasti, znam ponešto malo više o tom školskom centru, zašto to nisu dosad uradili. A evo Vama sad kažem, hajde i ja ću nabacat, ali neću biti toliko neozbiljan da opterećujem ovaj Dom naroda, nego ću ići sa inicijativama koje stvarno imaju logike i smisla, a ne sad da nam držite lekcije, eto ovo, ja ću podržati. Pa podržaću ja ovo hiljadu puta, ako ima efekta, ali ja sad idem putem kako ljudima pomoći i zato mislim ako nije uspjelo tamo, onda ćemo probati nešto preko Federacije, da vidimo, jer imaju, može se uključiti u nadležnost vlade. A ako bi sve ove ovakve ili slične ..., bez obzira koliko je opravdana, pojaviće se sutra iz Republike Srpske iz entiteta isto tako zahtjeva milion, pa ćemo mi reći ne treba, pa opet iz nekih drugih dijelova Federacije. Znači, hajmo tražiti put rješavanja, a ne da banaliziramo sad, sad ispade da bi ja trebao da se pravdam radi toga što sam rekao maloprije, nemam namjeru. Toliko i hvala.