Govor

Zahvaljujem. Htjela sam samo pokazati gospodinu Bećiroviću da je sad sam sebe, da kažem, demantirao na način što je kazao da treba pobijediti etno okove, političke sujete i da ga, maloprije kaza, ne zanima šta je na nižim razinama vlasti, a mislim da bi ga trebalo zanimat, jer to je jedan od razloga zbog čega mu ne prolaze inicijative. Prošli put mu nije prošla inicijativa apropo zaduženja prema Vijeću ministara, da se izvrši analiza zbog čega mladi ljudi napuštaju BiH. Jer da je on obzirni političar, on bi kroz svoje, strukturu stranke na entitetskoj, odnosno na županijskoj razini, bar što se tiče Federacije, kroz ministre koji su u njegovoj, u vlasti, evo u Federaciji, nisu u svim kantonima, postavljao to pitanje i apropo mislim da se ipak trebamo uozbiljit, uokvirit, poštivat zakon i Ustav, pa bez obzira da li nekad bili zadovoljni ili nezadovoljni.