Govor

Ma de ne bi bilo nejasnoća, prvo treba reći da je naš kolega ovaj prijedlog dostavio prema uzusima Poslovnika o radu Doma naroda i mi kao takav razmatramo danas na dnevnom redu konkretan prijedlog u skladu sa Poslovnikom, sa vrlo jasnom definicijom. Mene u ovom trenutku apsolutno ne interesuje šta rade organi jednog kantona u Federaciji BiH, jer to nije na dnevnom redu, na dnevnom redu je konkretan prijedlog, s konkretnim rješenjem i ja sam rekao da ću ga podržati. S druge strane mislim da bi bilo dobro kada bi imali snage da i u Domu naroda borimo se protiv svojevrsne podaničke kulture, pa da samo branimo ono što je iz moje političke partije i napadamo kontra ono što nije iz moje političke partije. Ovo je prijedlog o kojem ću ja glasati i rekao sam glasaću za, ako dođe još bolji i još konkrentiji prijedlog podržaću ga, apsolutno me ne interesuje kakav je stav stranke kojoj ja pripadam ako on ne rješava problem. Dakle, to su dva različita pogleda na politički život u BiH, podržaću svaki prijedlog koji makar jedan korak ide naprijed u rješavanju bilo kojih problema, a s obzirom da je ovdje u pitanju, u pitanju su djeca to je i razlog više da svi zajedno danas to podržimo.